Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere

Om kontormaskiner

På nogle arbejdspladser kan man være nødt til at placere kontormaskiner på gange, i uventilerede rum eller inde på kontorer. Det kan udsætte medarbejderne for ozon, støv og flygtige organiske forbindelser fra maskinernes udblæsninger. Det kan give tørre øjne og irriterede slimhinder. Desuden giver maskinerne anledning til støj og varmeproblemer.

Derfor bør man stille skærpede krav til maskinerne - for eksempel ved at vælge Svanemærkede kontormaskiner.

Guide til et godt indkøb

Arbejdspladser bør tage højde for hvilke maskiner, de køber og hvor de stiller dem for at undgå gener.

Case: Fokus på indeklima i ny SKI-aftale for indkøb af kontormaskiner

Vejdirektoratet, der er tilknyttet Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), sætter indeklima i fokus i den kommende rammeaftale for kontormaskiner.

Læs mere
En oversigt over noget af det materiale, som eksisterer i forbindelse med kontormaskiner og indeklima.


Senest revideret den 23. april 2020