Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere

Målinger

Når I har gennemgået en vejledning til en maskine, kan I tjekke målinger og oplysninger i forhold til Teknologisk Instituts anbefalede værdier.

Personlig printer/kopimaskine/fax

I kan stille en printer ved siden af arbejdspladsen uden at tage specielle hensyn eller stille krav til mekanisk ventilation, hvis I printer mindre end 100 sider om dagen. Værdierne er som følger:

Energiforbrug v. drift

< 150 watt

Energiforbrug v. standby

< 10 watt

Ozonforurening

< 1 µg/min.

Støvforurening

< 10 µg/min.

Formaldehydforurening

< 5 µg/min.                       

VOCforurening

< 50 µg/min.

Støj v. drift

< 55 dB (A)

Støj v. standby

< 30 dB (A)

Ventilationsbehov

< 15 m3/time

Netværksprinter/fax og mindre kopimaskiner

Maskiner, som flere brugere benytter, og som kan udskrive op til 24 sider i minuttet kræver ofte særlige hensyn. Det kan være en speciel placering, mekanisk ventilation, punktudsugning og støjafskærmning. Maskinerne udskriver typisk mellem 100 og 500 sider om dagen, og grænseværdierne er for dem:

Energiforbrug v. drift

< 600 watt

Energiforbrug v. standby

< 150 watt

Energiforbrug v. energisparer

< 20 watt

Ozonforurening

< 1 µg/min.

Støvforurening

< 40 µg/min.

Formaldehydforurening

< 15 µg/min.

VOCforurening

< 300 µg/min.

Støj v. drift

< 55 dB (A)

Støj v. standby

< 30 dB (A)

Ventilationsbehov

< 50 m3/time

Større netværksprintere og kopimaskiner

Større netværksprintere og kopimaskiner, som udskriver op til 50 sider i minuttet, og som udskriver mere end 500 sider om dagen skal kun placeres i ventilerede kopi eller printrum. De anbefalede grænseværdier er:

Energiforbrug v. drift

< 1250 watt

Energiforbrug v. standby

< 200 watt

Energiforbrug v. energisparer

< 40 watt

Ozonforurening

< 2 µg/min.

Støvforurening

< 50 µg/min.

Formaldehydforurening

< 20 µg/min.

VOCforurening

< 500 µg/min.

Støj v. drift

< 65 dB (A)

Støj v. standby

< 30 dB (A)

Ventilationsbehov

< 150 m3/time

Kilde: Teknologisk Institut: ”Hvor skal skabet stå”, 2001

Grænseværdier for Svanemærkede kontormaskiner

I kan finde grænseværdierne for emission og støj fra Svanemærkede kontormaskiner i kriteriedokumentet her. Værdierne er nogenlunde de samme. Der måles dog ikke på formaldehyd, men dette problem udfasede ifølge Teknologisk Institut i 0'erne.


Senest revideret den 18. august 2020